DINSDAE, DONDERDAE & VRYDAE
Vanaf Oudtshoorn na Kaapstad

Plek Tyd Vertrekpunt/Aankomspunt
Oudtshoorn 05:30 Pick 'n Pay Voortrekkerweg & Aftree-oorde
George 06:30 Pick 'n Pay Knysnaweg & Aftree-oorde
Grootbrak 07:00 Polisie Stasie
Mosselbaai 07:30 Shell Voorbaai Louis Fourieweg & Aftree-oorde
Albertinia 08:00 Engen Garage Stasiestraat
Riversdal 08:30 Engen Garage (Wimpy) Mulderstraat
Heidelberg 08:45 Engen Garage (Wimpy) Eksteenstraat
Swellendam 09:45 Caltex Garage Voortrekkerstraat
Ashton 10:30 The Avo Total Motors Hoofweg
Robertson 11:00 Shell Garage Voortrekkerstraat
Worcester 11:30 Total Express Garage, Hoogstraat
Paarl 12:30 Shell Garage Monument Motors Hoofstraat
Bellville 13:00 Velodrome Stadion (Carl Cronje Drive)
Lughawe 13:30 Drop & Go Departures
Somerset Wes 13:45 Sasol Garage R44 (S/West Mall)
Stellenbosch 14:30 Kampus Sekuriteit Merrimanstraat

Dinsdae, Donderdae & Vrydae:
Vanaf Kaapstad na Oudtshoorn

Plek Tyd Vertrekpunt/Aankomspunt
Bellville 13:00 Velodrome Stadion (Carl Cronje Drive)
Lughawe 13:30 Drop & Go Departures
Somerset Wes 13:45 Sasol Garage R44 (S/West Mall)
Stellenbosch 14:30 Kampus Sekuriteit Merrimanstraat
Paarl 15:15 Shell Garage Monument Motors Hoofstraat
Worcester 16:30 Total Express Garage, Hoogstraat
Robertson 17:00 Shell Garage Voortrekkerstraat
Ashton 17:15 The Avo Total Motors Hoofweg
Swellendam 17:45 Caltex Garage Voortrekkerstraat
Heidelberg 18:15 Engen Garage (Wimpy) Eksteenstraat
Riversdal 18:30 Engen Garage (Wimpy) Mulderstraat
Albertinia 19:00 Engen Garage Stasiestraat
Mosselbaai 19:30 Shell Voorbaai Louis Fourieweg & Aftree-oorde
Grootbrak 19:45 Polisie Stasie
George 20:15 Pick 'n Pay Knysnaweg & Aftree-oorde
Oudtshoorn 21:15 Pick 'n Pay Voortrekkerweg & Aftree-oorde
Terug na Tuisblad
WIL U BESPREEK?

044 272 7146 / 072 551 1778 / potgieterbussie@telkomsa.net