SONDAE
Slegs vanaf Oudtshoorn na Kaapstad

Plek Tyd Vertrekpunt/Aankomspunt
Oudtshoorn 12:00 Pick 'n Pay Voortrekkerweg & Aftree-oorde
George 13:00 Pick 'n Pay Knysnaweg & Aftree-oorde
Grootbrak 13:30 Polisie Stasie
Mosselbaai 14:00 Shell Voorbaai Louis Fourieweg & Aftree-oorde
Albertinia 14:30 Engen Garage Stasiestraat
Riversdal 15:00 Engen Garage (Wimpy) Mulderstraat
Heidelberg 15:15 Engen Garage (Wimpy) Eksteenstraat
Swellendam 16:00 Caltex Garage Voortrekkerstraat
Ashton 16:30 The Avo Total Motors Hoofweg
Robertson 16:45 Shell Garage Voortrekkerstraat
Worcester 17:15 Total Express Garage, Hoogstraat
Paarl 18:15 Shell Garage Monument Motors Hoofstraat
Bellville 19:00 Velodrome Stadion (Carl Cronje Drive)
Lughawe 19:30 Drop & Go Departures
Stellenbosch 20:00 Kampus Sekuriteit Merrimanstraat
Somerset Wes 20:30 Sasol Garage R44 (S/West Mall)
Terug na Tuisblad
WIL U BESPREEK?

044 272 7146 / 072 551 1778 / potgieterbussie@telkomsa.net