Tariewe Tabel:

GEORGE R 130                  
GROOTBRAK R 130 R 130                
MOSSELBAAI R 130 R 130                
ALBERTINIA R 200 R 200 R 150              
RIVERSDAL R 290 R 280 R 270 R 150            
HEIDELBERG R 290 R 280 R 270 R 240 R 130          
SWELLENDAM R 300 R 290 R 290 R 270 R 230 R 150        
ASHTON R 320 R 320 R 320 R 290 R 250 R 250 R 150      
ROBERTSON R 340 R 340 R 340 R 320 R 300 R 270 R 230 R 160    
WORCESTER R 350 R 350 R 350 R 320 R 300 R 300 R 270 R 260 R 170  
PAARL R 370 R 370 R 370 R 350 R 310 R 310 R 280 R 280 R 250  
STELLENBOSCH R 370 R 370 R 370 R 350 R 340 R 330 R 320 R 290 R 270 R 230
BELLVILLE R 370 R 370 R 370 R 350 R 340 R 330 R 320 R 290 R 280 R 270
SOMERSET-WES R 370 R 370 R 370 R 350 R 340 R 330 R 320 R 290 R 280 R 270
LUGHAWE R 400 R 400 R 400 R 380 R 380 R 360 R 360 R 360 R 320 R 320
  OUDTSHOORN GEORGE MOSSELBAAI ALBERTINIA RIVERDAL HEIDELBERG SWELLENDAM ASHTON ROBERTSON WORCESTER

BANKBESONDERHEDE:

Naam: Potgieter Passasiers Vervoer (PTY) LTD
Bank: Standard Bank
Tak: Oudtshoorn
Takkode: 05 05 14
Rekening no: 083 138 188
Tipe rekening: Tjek
Verwysing: Naam van Passasier en datum van rit (Bv. Jonathan7/8)
BELANGRIK
Faks asb bewys na 044 272 7146 of e-pos: potgieterbussie@telkomsa.net
Terug na Tuisblad
WIL U BESPREEK?

044 272 7146 / 072 551 1778 / potgieterbussie@telkomsa.net