MAANDAE
Slegs vanaf Kaapstad na Oudtshoorn

Plek Tyd Vertrekpunt/Aankomspunt
Somerset Wes 10:00 Sasol Garage R44 (S/West Mall)
Stellenbosch 10:30 Kampus Sekuriteit Merrimanstraat
Lughawe 11:00 Drop & Go Departures
Bellville 11:30 Velodrome Stadion (Carl Cronje Drive)
Paarl 12:15 Shell Garage Monument Motors Hoofstraat
Worcester 13:30 Total Express Garage, Hoogstraat
Robertson 14:00 Shell Garage Voortrekkerstraat
Ashton 14:15 The Avo Total Motors Hoofweg
Swellendam 15:00 Caltex Garage Voortrekkerstraat
Heidelberg 15:45 Engen Garage (Wimpy) Eksteenstraat
Riversdal 16:00 Engen Garage (Wimpy) Mulderstraat
Albertinia 16:30 Engen Garage Stasiestraat
Mosselbaai 17:00 Shell Voorbaai Louis Fourieweg & Aftree-oorde
Grootbrak 17:15 Polisie Stasie
George 17:45 Pick 'n Pay Knysnaweg & Aftree-oorde
Oudtshoorn 18:45 Pick 'n Pay Voortrekkerweg & Aftree-oorde
Terug na Tuisblad
WIL U BESPREEK?

044 272 7146 / 072 551 1778 / potgieterbussie@telkomsa.net